Tampere on kahden järven, Pyhäjärven ja Näsijärven, välissä lepäävä kaupunki, joka sijoittuu väkilukunsa perusteella Suomen kolmanneksi suurimmaksi. Järvet yhdistää toisiinsa kaupungin halki kulkeva Tammerkoski, jonka merkitys kaupungin historiassa on erittäin suuri. Teollisuuskaupunkina tunnettu Tampere on punatiilisten tehdasrakennusten täyttämä, mutta nykyisin kaupunki on myös suuri urheilu- ja kulttuuritapahtumien keskus. Matkailijoille tarjolla on paljon, mutta kaupunki pitää huolta myös omistaan, sillä vahvasti tulevaisuuteen suuntaava Tampere kehittää kovaa vauhtia asumis- ja liikenneratkaisuja palvelemaan entistäkin paremmin ihmisten muuttuvia tarpeita.

Puitteet hyvään elämään ovat Tampereella kohdillaan jokaiselle ikäryhmälle. Koulutuksen tarpeeseen vastaavat Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto sekä Tampereen ammattikorkeakoulu, jotka vuoden 2019 alussa yhdistyvät yhdeksi kokonaisuudeksi, Tampereen yliopistoksi. Poliisiammattikorkeakoulu ja useat ammatilliset oppilaitokset tuottavat vuosittain kaupunkiin satoja eri alojen ammattilaisia, joista niin Tampere kuin muutkin paikkakunnat saavat osaavaa työvoimaa. Vahva historia teollisuuden parissa jatkuu yhä tänäkin päivänä, sillä kaupungin suurimmat yritykset ovat juurikin teollisuusalan merkittävimpiä tekijöitä koko maan tasolla.

Tampereen synty

Ensimmäiset vakituiset asukkaat saapuivat Tampereen seudulle 600-luvulla, jonka jälkeen kaupunki lähti vaiheittain kasvamaan ja kehittymään. Kaupunki perustettiin lokakuun ensimmäisenä päivänä vuonna 1779 Kustaa III:n toimesta. Suomen Venäjään liittymisen aikaan vuonna 1809 Tampereella oli edelleen alle tuhat asukasta, mutta joitakin vuosia myöhemmin skotlantilaisen James Finlaysonin perustama tehdas aloitti muutoksen. 1850-luvulla Finlaysonin puuvillatehdas työllisti 2000 ihmistä ja väkimäärä kaupungissa jatkoi kasvuaan. Puuvillatehtaan lisäksi Tampereelle perustettiin konepajoja, pellavatehdas, paperitehdas ja verkatehdas.

Vuodesta 1870 aina vuoteen 1900 asti Tampereen asukasmäärä kasvoi 7000:sta jopa 36000:een, joka vaikutti esimerkiksi rakentamiseen ja liikenneyhteyksien kohentumiseen. 1900-luvun alussa Tampere oli taloudellinen ja poliittinen keskus, jossa erityisesti nais-, herätys- ja raittiusliikkeet kukoistivat. Suomen itsenäistymisen jälkeen Tampere toimi näyttämönä sisällissodassa, jonka vaikutukset kaupunkiin ovat nähtävissä myös nykyisin. Teollisuus kuitenkin voi hyvin myös sodan jälkeen, ja uusia yrityksiä perustettiin jatkuvasti. 1960-luvulla vanhan teollisuuskaupungin henki haluttiin muuttaa modernimmaksi, sillä olihan Tampere noussut Suomen toiseksi suurimmaksi kaupungiksi.

Tampere 1960-luvulta 2000-luvulle

1960-luvun rakennemuutos vaikutti siten, että kaupungista pyrittiin tekemään entistä kaupunkimaisempi kerrostaloineen ja kaupungin ohi kiitävine moottoriteineen. 1980-luvulla teollisuus alkoi kuitenkin hiipua, sillä tuotantoa oli ryhdytty siirtämään halvemman tuotannon mahdollistaviin maihin ja pois keskustasta. Isojen koneiden ja massavalmistuksen sijaan Tampere panosti korkeaan teknologiaan, jonka parissa esimerkiksi teknillinen yliopisto ja sen ympärille rakentunut tiedepuisto ovat toimineet pitkäjänteistä työtä tehden. Vuonna 2003 Tampereella oli 200000 asukasta ja muuttoliike kaupunkiin on nousevaa.

2010-luvulla Tampere on edelleen teollisuuskaupunki, vaikka talouden painopiste on hiljalleen siirtynyt yhä enenevissä määrin palveluihin. Muutosten pyörteissä oleva Tampere on kuitenkin suunnannut katseensa tiukasti tulevaisuuteen ja on viime vuosina tehnyt useita päätöksiä suurista kaupunkia muokkaavista asioista. Näkyvimmät projektit ovat olleet liikennekulttuuria muuttanut, jo valmistunut rantatunneliprojekti ja suunnitelmien mukaan vuonna 2021 avattava raitiotie. Molemmat niistä ovat puhuttaneet paljon esimerkiksi vaikutuksistaan asutukseen ja keskustassa toimivien yritysten toimintaan raitiotien rakentamisen aikana.

Matkailijoiden kaupunki

Matkailullisesta näkökulmasta tarkasteltuna Tampereen sijainti on erinomainen. Kaupunkiin pääsee kaikkialta Suomesta monin eri liikennevälinein ja esimerkiksi etäisyys pääkaupunkiimme Helsinkiin on varsin kohtuullinen, jolloin myös ulkomaalaisten matkailijoiden tulo kaupunkiin on helppoa. Tampere on viime vuosina nostanut profiiliaan matkailijaystävällisenä kaupunkina, eikä suotta, sillä tarjontaa on jokaiseen makuun. Vaikka Tampereella voi viettää aidon kaupunkiloman, on luonto silti lähellä. Vaatimattomasti maailman saunapääkaupungin tittelin saanut Tampere takaa eksotiikkaa lauteilla, joita julkisessa käytössä on tällä hetkellä yli kaksikymmentä.

Kaupunkiympäristössä Tampereen matkailuvaltti on ehdottomasti sen moniulotteinen rakennushistoria, jossa näkyy koko kaupungin menneisyys. Tehdasmiljööstä pilkistävät useat uusrenessanssia, jugendia ja pohjoismaista rakennuskulttuuria edustavat rakennukset, jotka tekevät Tampereesta matkailijoiden silmiin kiehtovan ja persoonallisen kokonaisuuden. Ajan kulu ja sen tekemät muutokset saavat näkyä. Luonnon ystäville Tampere tarjoaa lukuisia viihtyisiä puistoja ympäri kaupunkia ja pienen laivamatkan päässä sijaitseva Viikinsaari on varmasti elämys jokaiselle. Eikä unohtaa voi myöskään ainutlaatuista Pyynikinharjua. Nähtävän lisäksi Tampereella riittää paljon koettavaa, kuten seuraavaksi esittelemämme tapahtumat.

Tapahtumien ja elämysten Tampere

Tampere on erinomainen kulttuurikaupunki, jota edustavat niin urheilu, musiikki, museot kuin teatterikin. Tapahtumien kirjo on siis valtaisa. Suuri osa tapahtumista on kesäisin, mutta myös talviaikaan koettavaa riittää. Musiikin saralla suurimpia tapahtumia ovat esimerkiksi Tammerfest, Tammerkosken sillalla, Tampere Guitar Festival ja Blockfest. Omia festivaalejaan on ainakin teatterille ja elokuvalle. Urheilun osalta tapahtumia on ympäri vuoden, jonka tasokkaat tapahtumapaikat varmistavat. Monilukuinen museoiden määrä tuottaa elämyksiä lapsille ja aikuisille niin historian kuin taiteenkin parissa.

”Tereisiä Mansest!”

Tampere on monipuolinen kaupunki, joka on vuosisatojen aikana kehittynyt historiaansa kunnioittavaksi, mutta tulevaisuuteen suuntaavaksi kaupungiksi. Tampere on vanha teollisuuskaupunki, jonka olemusta yhä tänäkin päivänä leimaavat lukuisat punatiiliset rakennukset Tammerkosken rannalla. Nykyisen Tampereen talous nojaa edelleen teollisuuteen, mutta palvelut nostavat jatkuvasti rooliaan. Kaupunki panostaa asukkaidensa huomiseen, joka viime vuosina on näkynyt varsinkin asumisessa ja liikenteessä. Yhdistelmä mennyttä ja tulevaa on Tampereen valttikortti, joka saa liikkeelle niin matkailijat kuin kaupunkiin pysyvästikin haluavat.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *